Skip to main content
 
 
 
1
1

voorwaarden 2020 Markt & Braderieën

Frits Events is ook uw partner als het gaat om de organisatie en verzorging van markten en braderieën. Heeft u als gemeente, ondernemersvereniging of ander organiserend comite de behoefte aan een goede en betrouwbare organisatie voor de organisatie of verzorging van een braderie, wij komen graag bij u langs voor een persoonlijk en geheel vrijblijvend gesprek.

1.0 Voor de markten en braderieën welke wij organiseren hanteren wij de volgende beleidsregels en het volgende marktreglement:

Frits Events zal zich in 2020 nog beter in gaan zetten om de kwaliteit van de braderie te verbeteren, op de beoordeling van branches zullen wij nog strenger toe gaan zien en onze communicatie naar de deelnemers zullen wij sneller uit gaan voeren. Om een goede braderie te organiseren zijn een aantal punten belangrijk waaraan wij ons als organisatie dienen te houden maar ook u als deelnemer. Hieronder ziet u een aantal regels welke wij handhaven op alle markten en braderieën. Leest u deze vooraf goed door voordat u zich inschrijft, dat voorkomt veel discussies op de markt / braderie en als u zich afmeld voor een braderie.

2.0 Inschrijven

Inschrijven voor deelname aan onze markten en Braderieën kan uitsluitend via de pagina op onze website of per E-mail.

Wij zullen telefonische inschrijvingen niet meer in behandeling nemen.

3.0 Borg

Vanaf 1 januari 2014 hebben wij een borg systeem ingevoerd. Indien u wilt deelnemen aan een of meerdere braderieën welke Frits Events of de Nijkerkse Ondernemers Vereniging organiseert dient u na inschrijving een borgsom van € 100 over te maken waarvoor u een factuur ontvangt. Deze borg ontvangt u van ons terug nadat u op de laatste markt heeft deelgenomen waarvoor u zich voor heeft opgegeven.

4.0 Hieronder ziet u de eisen welke voldoen voor teruggave van de borg:

U dient alle markten waarvoor u zich opgeeft aanwezig te zijn, annuleringen vanwege autoproblemen, slecht weer, verkoudheid, hoofdpijn, familiefeest enz. zijn voor ons als organisatie geen reden om zomaar een markt te annuleren of om deze reden niet te verschijnen op de markt. Indien u vanwege een van deze genoemde redenen uw deelname aan de markt annuleert, word de huur van de grondplaats of kraam op uw borgsom in mindering gebracht.

4.1 Voor overige zaken om een markt te annuleren dient u dit altijd 24 uur voor aanvang van de markt te doen per sms of e-mail (schriftelijk). vanwege de drukte voorafgaand aan de markt lukt het ons niet om de telefoon te beantwoorden en voicemails af te luisteren, daarom een sms of e-mail te sturen.

4.2 Annuleringen voor deelname aan de markt korter dan 48 uur voorafgaand aan de markt, zullen voor 100% in rekening gebracht worden.

4.3 Ook als u vroegtijdig de markt verlaat, dus voor sluiting (eindtijd van de markt) zonder overleg met de organisatie, brengen wij € 50,00 in mindering op uw borgsom. Door het vroegtijdig verlaten hindert u uw collega’s op de markt enorm en zorgt u voor een slecht aanzien van de markt door het publiek.

4.4 Na afloop van de markt dient u uw afval zelf mee te nemen, indien na de markt er afval op of rondom uw plaats achterblijft waarvan aantoonbaar blijkt dat deze van u is, word hiervoor € 25,00 in mindering gebracht op uw borgsom.

4.5 Op het moment dat wij op uw borgsom een bedrag in mindering brengen, dient u voor de eerstvolgende markt uw borgsom weer aan te vullen tot € 100,00

5.0 Voordelen van een borgsom:

Wij als organisatie kunnen er zeker van zijn dat de kosten welke wij maken voor de organisatie van de markt vergoed gaan worden door de marktgelden van de deelnemers.

U als deelnemer kunt op de markt contant uw deelname geld voldoen, deze hoeft u niet meer per bank vooraf te voldoen

6.0 Auto’s

Op al onze markten en braderieën, mag u geen auto’s achter de kramen parkeren. alleen laden en lossen in toegestaan, dit dient zo snel mogelijk te gebeuren.

7.0 Afval

Op alle markten en braderieën dient u zelf uw afval mee naar huis te nemen, gooi deze niet in de gemeente afvalbakken. U maakt het afval, zorg er dan ook voor dat uw kraam schoon achter blijft! let op! vanaf 1 januari 2014 word er na achterblijven van uw afval € 25,00 van uw borgsom ingehouden.

8.0 Verlichting & Stroom

Bij Kerst en Nachtmarkten dient u zelf voor uw eigen verlichting en een haspel te zorgen (geen bouwlampen enz). Hierbij bent u verplicht te zorgen voor een rubberen mat voor uw veiligheid. Wij regelen dat er voldoende stroom is. Bij een aantal markten en braderieën word het gebruik van stroom apart in rekening gebracht. Op uw factuur staat dit gespecificeerd.

9.0 Branchebescherming

Wij streven naar deelnemers welke 1 soort product verkopen of werkzaam zijn in 1 bepaalde branche. Deelnemers welke diverse soorten producten verkopen of werkzaam zijn in meerdere branches laten wij alleen toe indien deze branches of soorten producten niet concureren met de deelnemers met 1 bepaald product of branche. Deelnemers met 1 soort product  / branche krijgen voorrang bij het inschrijven.

10.0  facturering

 U ontvangt per markt een aparte bevestiging en factuur welke u vooraf dient te voldoen per bank uiterlijk twee weken voorafgaand aan de betreffende braderie. U hoeft als u meerdere markten bij ons boekt deze niet allemaal tegelijk te betalen.

11.0 Uitbouwen / extra ruimte

Indien u een kraam huurt, kunt u uw producten uitstallen op de kraam of de planken eruit halen en uw producten onder het dak van de marktkraam uitstallen. u huurt dus een kraam (ruimte van 4 meter breed en 2 meter diep). Indien u een uitbouw aan de kraam gaat maken of er een rekje / tafeltje enz. buiten deze kraam om gaat plaatsen, gebruikt u meer ruimte dan de overeengekomen of aangegeven. Deze extra ruimte zal naar rato met u worden afgerekend. Op sommige markten is het niet mogelijk om een rekje, tafeltje enz voor / naast de kraam te plaatsen.

12.0 Annulering en Betalingen voor u als deelnemer

Als u zich inschrijft voor een braderie geeft u aan dat er gewerkt gaat worden om voor u een plaats te reserveren voor een bepaald evenement. Bij het maken van deze reservering worden er kosten gemaakt. Na de reservering ontvangt u als u een plaats krijgt toegewezen een bevestiging met een factuur. Indien u na het ontvangen van de bevestiging en factuur de braderie wilt annuleren berekenen wij aan u de door ons gemaakte kosten. Deze kosten bedragen € 22,50 excl. BTW 21% per kraam of 4 meter grond plaats.

U kunt door het borgsysteem de betaling van uw deelnamegeld van de betreffende markt contant op de markt voldoen, per bank is uiteraard veiliger en makkelijker.

12.1 Indien u een kraam heeft gereserveerd, deze heeft betaald en u komt om welke reden dan ook niet op de markt / braderie ontvangt u uw deelname geld NIET terug. indien u deze nog niet per bank heeft voldaan, word deze van de borgsom ingehouden. Heeft u geen borg bij ons en u komt niet opdagen blijft u ons het deelname geld verschuldigd. Heeft u na een herinnering nog steeds niet betaald geven wij uw vordering uit handen aan een incassobureau en zijn de incassokosten ook voor uw rekening.

In sommige gevallen kunnen schrijnende situaties ontstaan waardoor wij uit coulance het bedrag zouden kunnen terugbetalen, dit uitsluitend in overleg.

12.2 Indien u een kraam heeft gereserveerd, deze contant op de markt wilt afrekenen en u komt om welke reden dan ook niet op de markt / braderie blijft u verplicht uw deelnamegeld aan ons te voldoen. Bij het niet voldoen van de betaling word het bedrag ingehouden op uw borgsom.

13.0 Aanvangstijd

U als deelnemer dient 1 uur voordat het evenement begint aanwezig te zijn. Bent u een uur voordat het evenement begint niet aanwezig, behoud Frits Events het recht uw grondplaats of kraam aan een andere deelnemer toe te wijzen. Indien u denkt dat u korter dan een uur voor aanvang van de markt aankomt, laat dit dan per sms weten.

14.0 Regels onvoorzien

U als deelnemer dient op de markt of braderie de aanwijzingen en adviezen van de brandweer, politie en organisatie strikt op te volgen. In alle gevallen waarin de voorwaarden en regels niet voorzien, beslist de marktmeester.

15.0Annulering markt / braderie door organisatie

Frits Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet doorgaan van het evenement. Indien er officieel besloten wordt dat de markt geen doorgang mag vinden door bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden heeft u geen recht op restitutie van reeds betaald marktgeld. Deelnemers die met een borg werken ontvangen de factuur na evenement datum.

16.0 Tot slot

Bij het invullen van het inschrijfformulier dient u aan te vinken dat u akkoord gaat met onze marktreglement en voorwaarden, uitsluitend op deze wijze kunnen wij voor u een goede braderie organiseren.

16.1 U bent dus op de hoogte van deze voorwaarden als u uw inschrijfformulier heeft verzonden, dan verwachten wij achteraf geen discussie met u.

16.2 Inschrijvingen kunnen uitsluitend schriftelijk via de e-mail, inschrijfformulier of per post.

16.3 Onder het knopje ‘Mark&Braderie’ kunt u de braderieën voor 2020 zien en u hierop inschrijven.

Inschrijven